1.Thanh toán khi nhận hàng (COD)
Khách hàng vui lòng thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng cho nhân viên giao hàng sau khi nhận và kiểm tra đầy đủ hàng hóa đã đặt.

2.Chuyển khoản ngân hàng
Khách hàng chuyển khoản theo thông tin:
Tên tài khoản: …
Số tài khoản: …
Ngân hàng: ………………….Chi nhánh:
Nội dung chuyển khoản: Số điện thoại nhận hàng – Mã đơn hàng

Trân trọng!